Røggasrensning

I forbindelse med kraftvarmeværker er der krav om afsvovlning af den røg, der opstår ved forbrændingen. Kalk har vist sig særdeles velegnet og effektiv til at foretage netop denne afsvovlning.

Kongerslev Kalk leverer kalken i forskellige kornstørrelser - afhængig af de krav, der stilles fra det enkelte kraftværk.

Levering sker i lukket tankvogn.

Indhold pr. enhed: 1 ton.

​Firma

Kongerslev Kalk A/S

CVR: 32605818

Adresse

Vildmosevej 13

9293 Kongerslev

​Kontakt