Vi er en af Danmarks førende kalk- og gødningsleverandører

Historien om Kongerslev Kalk A/S

Kongerslev Kalk blev etableret først i 1950'erne under navnet Lars Andersens Kalklejer. Lars Andersen etablerede sig dengang på lejede arealer med brydning og salg af jordbrugskalk for øje. Senere flyttede firmaet til kalkforekomsterne øst for Kongerslev. Et konkurrende nabofirma blev opkøbt såvel som en del naboejendomme. Således var grundstenen lagt til det firma Kongerslev Kalk er i dag.

Jordbrugskalken var et godt indarbejdet produkt, da firmaet først i 90'erne etablerede den første ovn til tørring af kalk. Siden er der etableret en til, og ovntørret kalk er vokset til et betydeligt produkt. Kalken sælges både til have- og industribrug bl.a. som foderkridt og til asfalt- og betonindustrien.

I slut 90'erne påbegyndtes produktion af 25 kgs. sække med kalk og gødning. Over årene voksede denne produktion støt, og der blev etableret et firma ved navn Kongerslev Havekalk A/S.

Firmaet råder over et fuldt moderniseret pakke- og emballeringsanlæg, bl.a. 2 opsækningsanlæg, 1 BigBaganlæg og 1 spandepåfyldningsanlæg, samt et strækhætteanlæg til indpakning af paller. Der pakkes dels egne varer, samt varer for diverse kæder, og der tilbydes lønpak af forskellige produkter såsom gødning, mørtel, vejsalt og træpiller.

I slutningen af 2010 fusionerede firmaerne Lars Andersens Kalklejer og Kongerslev Havekalk til firmaet Kongerslev Kalk A/S

​Firma

Kongerslev Kalk A/S

CVR: 32605818

​Kontakt

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.